Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa Adwokat

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zmiany wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez orzeczenie o dalszym wykonywaniu tego środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa jest to urządzenie montowane w pojazdach. Uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. Kierowa posiadający blokadę alkoholową, musi przed uruchomieniem silnika dmuchnąć w ustnik urządzenia. Jeżeli będzie trzeźwy, może uruchomić pojazd. W sytuacji, gdy urządzenie wykryje nadmierne stężenie alkoholu, zablokuje możliwość odpalenia silnika pomimo prób nietrzeźwego kierowcy.

Zgodnie z art. 182a kkw jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Poprzez ocenę powyższych okoliczności, sąd stwierdza czy po zmianie sposobu wykonywania środka karnego, zaistnieje pozytywna prognoza co do faktu, że w przyszłości prowadzenie pojazdu przez oskarżonego nie będzie zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji. Aby Sąd wyraził zgodę na montaż blokady alkoholowej musi najpierw ustalić pozytywną prognozę kryminologiczną i dojść do przekonania, że prowadzenie przez sprawcę pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sądem właściwym do złożenia przedmiotowego wniosku jest sąd, który wykonuje wyrok zawierający rozstrzygnięcie dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów.

Skontaktuj się ze mnąKontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Ewa Solaniuk


ewa.solaniuk@gmail.com

tel. 606 724 911

Rynek Kościuszki 15 b lok. 29

15-091 Białystok


NIP 966-177-15-84

REGON 362406776