Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny Adwokat

Dozór elektroniczny, jest to najnowocześniejsza forma odbywania kary pozbawienia wolności w nieizolacyjny sposób – pozostając na wolności w swoim miejscu zamieszkania. Kontrola zachowania skazanego odbywa się wówczas przy pomocy środków technicznych w postaci nadajnika zamontowanego z reguły na nodze, chociaż część skazanych preferuje nadajnik na ręce. Taka „bransoletka” pozwala na kontrolę zachowania danej osoby na odległość, a z drugiej strony umożliwia skazanym na normalne funkcjonowanie na wolności i uczestniczenie w życiu rodzinnym jak i zawodowym.

Pamiętać należy, iż nie każdy skazany może skorzystać z takiej formy odbywania kary pozbawienia wolności. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 kk
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na obycie kary w tej formie oraz na przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu wspólnego zamieszkania
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

Zastosowanie dozoru elektronicznego, umożliwia skazanym uczestniczenie podczas odbywania kary w życiu zawodowym i rodzinnym. Sąd nakłada na skazanego konkretne obowiązki, jak na przykład podjęcie pracy, rozpoczęcie terapii, konieczność przebywania w miejscu zamieszkania w określonych godzinach, z których należy się wywiązywać. Odpowiednio zaplanowane działania są elementem resocjalizacji. Skazany ma więc możliwość uczestnictwa w życiu rodziny oraz najbliższego środowiska społecznego. Może wypełniać codzienne obowiązki i świadczyć pracę zawodową. System dozoru elektronicznego niesie ze sobą również znaczne korzyści dla społeczeństwa. Jest to najtańszy sposób odbywania kary. Miesięczny koszt osoby objętej dozorem jest dziesięciokrotnie mniejszy od kosztów utrzymania osadzonego w zakładzie karnym.

Skontaktuj się ze mnąKontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Ewa Solaniuk


ewa.solaniuk@gmail.com

tel. 606 724 911

Rynek Kościuszki 15 b lok. 29

15-091 Białystok


NIP 966-177-15-84

REGON 362406776