Skrócenie wykonywania środków karnych

Skrócenie wykonywania środków karnych Adwokat

Instytucja skrócenia wykonywania orzeczonych przez Sąd środków karnych, służy osiągnięciu celów podobnych do tych, jakie wskazano przy zwolnieniu z reszty kary ograniczenia wolności. Spełnia zatem przede wszystkim funkcje wychowawcze wobec skazanego. Podobnie także nie można tej instytucji uznać za środek probacyjny, gdyż skrócenie wykonania wskazanych środków ma charakter bezwarunkowy i ostateczny

Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne w postaci:

 1. pozbawienie praw publicznych;
 2. zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  1. zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
  2. zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  3. zakaz wstępu na imprezę masową;
  4. zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
  5. nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
 3. zakaz prowadzenia pojazdów;

uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

Należy pamiętać, że od powyższych regulacji występuje kilka odstępstwa oraz, że jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat.

Skontaktuj się ze mnąKontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Ewa Solaniuk


ewa.solaniuk@gmail.com

tel. 606 724 911

Rynek Kościuszki 15 b lok. 29

15-091 Białystok


NIP 966-177-15-84

REGON 362406776