Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie Adwokat

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności jest jednym z instrumentów związanych z poddaniem sprawcy czynu zabronionego próbie. Sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary wówczas, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Warunkowe zwolnienie umożliwia zwolnienie z zakładu karnego takich skazanych, co do których niecelowe jest wykonanie kary pozbawienia wolności w całości. Celem takiego zabiegu jest umożliwienie tym skazanym readaptacji społecznej w warunkach wolności pod nadzorem.

Przesłanki formalne do ubiegania się o warunkowe przedterminowego zwolnienie kształtują się następująco:

Zasada jest: co najmniej połowa kary
art. 64 § 1 kk recydywa podstawowa: 2/3 kary
art. 64 § 2 kk recydywa wielokrotna: 3/4 kary
25 lat pozbawienia wolności: 15 lat kary
dożywotnie pozbawienie wolności: 25 lat kary

Z pominięciem powyższych ograniczeń możliwe jest warunkowe zwolnienie skazanego, który korzystał co najmniej przez jeden rok z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odbył co najmniej 6 miesięcy kary, zaś kara lub suma kar do odbycia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Skontaktuj się ze mnąKontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Ewa Solaniuk


ewa.solaniuk@gmail.com

tel. 606 724 911

Rynek Kościuszki 15 b lok. 29

15-091 Białystok


NIP 966-177-15-84

REGON 362406776